Περιγραφη

Synopsis

Ο Μάιλς Μοράλες εκτινάσσεται δια μέσου του πολυσύμπαντος, όπου συναντά μια ομάδα Αραχνοανθρώπων που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία της ίδιας της ύπαρξής του. Όταν οι ήρωες διαφωνούν για το πώς να χειριστούν μια νέα απειλή, ο Μάιλς πρέπει να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει να είσαι ήρωας.

Miles Morales catapults across the Multiverse, where he encounters a team of Spider-People charged with protecting its very existence. When the heroes clash on how to handle a new threat, Miles must redefine what it means to be a hero.

ΠληροφορΙες

Information

Certificate

Duration

140'

Genre

Animation / Action / Comedy

Language

English

iMDb

9/10

Rotten Tomates

95.5%